“Bérbeadó-biztos” bérleti szerződés tartalma Thaiföldön

Bérbeadóként érdemes tudnod, hogy a Thaiföldön ingatlant bérlő külföldieknek általában milyen dokumentumokat kell bemutatniuk:

 • A Thaiföldi Bevándorlási Hivatal által kiállított munkavállalási engedély (ha szükséges) vagy tartózkodási engedély másolata, vagy a külföldi nagykövetségének thai nyelven hitelesített és lefordított tartózkodási levele.
 • Útlevél
 • Jövedelemigazolást (bérelszámolás, bankbetét) – ha a bérbeadó kéri.

Bár ezek a tipikusan szükséges dokumentumok, a gyakorlatban sok Bérbeadó ezek nélkül is bérbe ad ingatlant.

Mindezek ellenére te figyelj oda arra, hogy az alábbiak szerint járj el, vagy az alábbiak betartását követeld meg a bérbeadást lebonyolító közvetítő cégtől!

A bérleti szerződés tartalma

A Bérleti szerződés a bérbeadó és a Bérlő közötti megállapodás. Ez a szerződés mindkét érintett felet védi, mivel részletezi az ingatlanra vonatkozó megállapodás feltételeit.

A bérleti szerződések általában egy évre szólnak. Ez az időszak azonban változhat, a „Short time stay” (általában 3 hónap) és a „Long time stay” (1 év) között.

A Bérleti szerződésben egyértelműen meg kell határozni a következőket:

 • A havi bérleti díj összege
 • A bérleti szerződés érvényességi ideje
 • Mi történik, ha bármelyik fél felmondja a bérleti szerződést
 • Minden egyéb feltétel és kikötés

Célszerű egy aláírt leltárt készíteni, amely felsorolja a berendezési tárgyakat és a bérlő részére biztosított elektromos- és egyéb készülékeket, és rögzíti a helyiségek aktuális állapotát. Célszerű mindenről fotókat is készíteni, és ezeket a leltárhoz csatolni.

Az ingatlan bérleti díja a Bérleti szerződés időtartama alatt nem emelhető; de a Bérleti szerződés lejártakor tárgyalni lehet róla.

A szerződés “bebiztosítása”

Thaiföldön a Bérleti szerződés mellett általában kaució szükséges az ingatlan bérleti szerződés biztosítására:

Nem jellemző, de jó tudni róla, hogy Szándéknyilatkozatot (Letter of intent), vagy a kauciónál nagyobb összegű Jótállási letétet (Good faith deposit) kell adni az ingatlan biztosítására. (A Szándéknyilatkozat egy írásos ajánlat, amely kifejezi a kölcsönös érdeklődést az ingatlan bérbeadása iránt, és tartalmazza a javasolt bérleti díjat, időtartamot, a beköltözés időpontját és a javasolt tranzakció befejezéséhez szükséges munkálatokat. A Jótállási letétet a tulajdonosnak fizetik, hogy megakadályozzák a más félnek történő esetleges bérbeadást).

Kaució

A legtöbb esetben a Bérlőnek az első havi bérleti díjjal együtt kéthavi kauciót kell fizetnie. Nem szokatlan, hogy a thaiföldi bérbeadó három havi kauciót kér.

A Bérleti szerződés lejártakor a kauciót vissza kell fizetni. A Bérbeadó leltárt készít, és levonja a javítással vagy a sérült tárgyak cseréjével kapcsolatban felmerült költségeket. Feltételezve, hogy az ingatlan és a berendezési tárgyak jó állapotban vannak, a kaució teljes összegét vissza kell fizetni.

Bérlői kötelezettségek

A bérlői kötelezettségek a bérbe adott ingatlan típusától függően változnak. Sok társasház például nem követeli meg a bérlőtől, hogy fizessen a vízért, a szemétszállításért és pl. a kábeltelevízióért vagy az internetért. 

Ház bérbeadása esetén a Bérlő jellemzően a ház üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos összes költséget fizeti.

Az alapvető bérlői kötelezettségek közé tartoznak az alábbiak:

 • A megállapított bérleti díj megfizetése a megállapított esedékességi időpontban.
 • A víz- és villany használatért fizetése
 • Annak biztosítása, hogy az ingatlan ne sérüljön meg
 • Csak a meghatározott számú bérlő lakhat az ingatlanban
 • A Bérleti szerződés felmondásakor megfelelő felmondási idő biztosítása

Megjegyzés: Külföldiek számára nem törvényes az ingatlan kereskedelmi célú használata.

Bérlet albérletbe adása

A Bérlők által történő albérletbe adás/albérbeadás általában nem megengedett, amit a tulajdonosok a Bérleti szerződésben is kikötnek. (Az albérletbe adás az, amikor a Bérlő az ingatlant harmadik félnek adja bérbe, aki általában az eredeti bérleti díjnál többet fizet az eredeti Bérlőnek. A Bérlő így a Bérbeadónak történő fizetés után nyereséget realizál).

A bérleti jogviszony megszüntetése

A Bérlő oldaláról: Ha a Bérlőnek a megállapodás szerinti időpont előtt kell távoznia, általában elveszíti a kaucióját.

Ha a Bérleti szerződésben szerepel, hogy a Bérlő megfelelő felmondási idővel (általában 60 napos felmondási időt írnak elő) felmondhatja a szerződést, akkor a Bérlő visszakaphatja a kaucióját.

A Bérbeadó oldaláról: A Bérbeadó jogszerűen nem mondhatja fel a szerződést, kivéve, ha a Bérlő megszegett egy olyan feltételt, amely a Bérleti szerződésben szerepel. (Például, ha a bérlő nem fizeti ki a bérleti díjat az esedékességig, vagy ha illegális tevékenységre használja az ingatlant.)

A Bérbeadónak a Bérleti szerződés lejárta után nem kell a Bérlőt a kilakoltatásról értesítenie, ha az nem hagyja el határidőre az ingatlant.

thaiföld ingatlan bérbeadásHogyha tehát bérbeadásban gondolkodsz, akkor rendkívül fontos, hogy ezekre a részletekre szigorúan kiterjedő Bérleti szerződésed legyen, különben kiszolgáltatottá válhatsz!