Mivel a társasházi lakások értékes vagyontárgyak, már adásvétel előtt mindenképpen érdemes körbejárni a szabályozást és fel kell készülni abból, hogyan mi az öröklés folyamata.

Habár – mint azt látni  fogod  – a thai öröklési törvények megfelelően rendelkeznek erről, de mi mindig azt javasoljuk, hogy az erre vonatkozó szándékot  valamilyen formában érdemes már az adásvételkor írásba foglalni.

Nézzük, hogy mit mond a Társasházi törvény az ingatlan öröklésről! (Csak a legszükségesebb esetben idézünk szó szerint a törvény szövegéből.)

A törvény lehetővé teszi a külföldiek – mind a természetes személyek, mind a jogi személyek – számára, hogy társasházi lakásokat szerezzenek és birtokoljanak Thaiföldön, amennyiben megfelelnek bizonyos követelményeknek.

Mivel öröklésről van szó, most csak  a természetes személyekre vonatkozó szabályokkal foglalkozunk.

Mivel a törvény a vásárlásos tulajdonszerzésből kiindulva vezeti le az öröklésest, mi is ennek alapján haladunk. Ezért első lépésként vásárlással lebonyolított tulajdonszerzést mutatjuk be.

TULAJDONSZERZÉS VÁSÁRLÁSSAL

A követelmény két olyan jogi kritériumot ír elő, amelyről nem lehet lemondani:

  • A 49%-os kvóta kritériuma

A külföldi befektetők tulajdonában lévő összes lakás összesített alapterülete nem haladhatja meg az összes lakás összesített alapterületének 49%-át. Az összes egység teljes alapterületének fennmaradó 51%-a thaiföldi befektetők tulajdonában kell, hogy legyen.

  • A tulajdonra való jogosultság

A 19. szakasz vonatkozó (1)., (2). és (5). bekezdése szerint a következő külföldi személyek jogosultak tulajdonlásra:

(1) Akik érvényes engedéllyel rendelkeznek az országban való állandó tartózkodásra;

(2) Akiknek a befektetések előmozdítására vonatkozó szabályokkal összhangban jogszerűen engedélyezték, hogy Thaiföldön éljenek és dolgozzanak;

(5) Akik külföldi valuta birtokában lépnek be Thaiföldre, vagy akik más országban vagy más valutában vezetett bankszámláról pénzt vesznek fel.

A fenti 3 féléből a leggyakoribb, a legjellemzőbb mód egyértelműen az (5) bekezdés szerinti. Ez hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy pénzt hozol be Thaiföldre, hogy megvásárold a condo-t.

Nézzük, hogy ilyen esetben mi lesz az örökléssel!

TULAJDONSZERZÉS ÖRÖKLÉSSEL

A kérdés tehát az, hogy a törvényes örökös vagy örökösök örökölhetik-e a társasházi lakást?

A rövid válasz, hogy IGEN!!!!

Hosszabban kifejtve a lényeg
A Társasházi törvény csak a fent már hivatkozott 19. szakasz (1) és (2) bekezdése szerinti külföldieknek teszi lehetővé, hogy elidegenítés nélkül örököljenek egy condo-t.

DE!!!

Az (5) bekezdés szerinti tulajdonszerzésnél a Társasházi törvényi kritériumot FELÜLÍRJA a thaiföldi Polgári és kereskedelmi törvénykönyv (CCC) 1599. és 1600. szakasza.

Ez az öröklést szabályozó elsődleges törvény, ami szerint ha egy személy elhunyt, akkor örökösei törvényesen jogosultak az elhunyt személy hagyatékának öröklésére

Vagyis ezek alapján, ha te a társasházi törvény 19. szakaszának (5) bekezdése szerint minősített külföldi vagy – vagyis vásárolsz egy társasházi lakást, úgy, hogy  devizát utalsz vagy hozol be Thaiföldre, akkor az örökösöd is az (5) bekezdés szerinti külföldinek minősül.

Mit kell tennie ilyen esetben az örökösnek?

A társasházi egység öröklése után a törvényes örökösnek vagy a végrendelet szerinti örökösnek:

  • be kell jegyeztetnie a lakást az illetékes földhivatalnál. 
  • be kell mutatnia a földhivatalnak az elhunyt korábbi tulajdonos halotti anyakönyvi bizonyítványát, 
  • a végrendeletet (vagy az öröklést igazoló egyéb dokumentumokat), 
  • a hagyatéki gondnokot kijelölő bírósági végzést (ha van ilyen)

Amennyiben nincs hagyatéki gondnokot kijelölő bírósági végzés, az örökölt társasházi lakás bejegyzésére a 30 napos időtartamú nyilvános hirdetmény kifüggesztésére vonatkozó követelmény vonatkozik. 

Milyen költségei vannak ennek az eljárásnak?

A nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséhez átruházási díjat és adott esetben külön iparűzési adót kell fizetni.

Az egyedi iparűzési adó összegét a földhivatal állapítja meg, és azt a társasházi egység hivatalos becsült ára alapján számítják ki. 

Az örökösnek a tulajdonjog átruházásakor nem kell személyi jövedelemadót vagy egyéb illetéket fizetnie.

A condo tehát törvényes örökölhető Thaiföldön, és ennek a lebonyolítása se nem túl hosszú, se nem túl költséges; a vonatkozó törvény megnyugtatóan kezeli ezt a helyzetet.  

Mindamellett – ahogyan azt az elején is említettük -.mi azt javasoljuk, hogy már az adás-vételi szerződés megkötésekor érdemes erre kitérni, a szerződés mellékletében vagy külön dokumentumban rögzíteni az öröklésre vonatkozó szándékot.